Všimnuli jste si, že váš syn si pěkně kreslí a dokonce ho to i baví? Vaší dceři se líbí hra na piano a ráda by se to také naučila, ale vy na piano neumíte ani jej doma nemáte, a přesto přemýšlíte o tom, jak ji tuto šanci poskytnout a nechat ji rozvíjet v této oblasti? Přihlaste své dítě na ZUŠku a dejte volný průchod jeho talentu.

Někteří zkratku ZUŠ možná neznají, ale vězte, že její celý název vám zcela jistě bude povědomý. Jedná se o základní umělecké školy a někteří by se mohli domnívat, že jde o klasickou základní školu s devítiletou povinnou školní docházkou pouze do 16ti let. Není tomu ovšem tak. Dalo by se říct, že se jedná spíše o jakési kurzy pro děti.

Co si pod pojmem ZUŠ můžeme představit?

Jednoduše si představte institut, který bychom mohli zahrnout do pedagogiky volného času. V tomto institutu mohou děti navštěvovat nejrůznější kroužky, které se budou odvíjet na základě jejich zájmu a pochopitelně i talentu. Tyto kroužky mohou být všeho druhu: kreslení, zpěv, tanec, hra na klavír, hra na housle či dramatický kroužek – ty patří mezi ty nejtypičtější. Přesto každá základní umělecká škola může nabízet i mnoho dalších hodin. Záleží pouze na tom, jakou si najdete.

Tyto kroužky většinou a naštěstí pro děti nezabírají příliš volného času. Jedná se zhruba o jednu či dvě hodiny týdně, v jinačích případech v těchto intervalech dochází dítě třeba 3x týdně, vše záleží na požadavcích a pravidlech vámi zvolené školy a pochopitelně také i na osobní domluvě mezi vámi, dítětem, ale i pedagogem.

V čem je ZUŠ výhodná?

Základní umělecká škola dítě vede k rozvíjení fantazie a jeho nadání v daném oboru. Tedy nejen, že rozvíjí umělecké schopnosti a počiny vašich ratolestí, ale zároveň dětem umožní smysluplně a především zábavným využít volný čas místo toho, aby jen seděly u počítače.

Dále se jedná také o výhodu pro vás rodiče. ZUŠ většinou nejsou moc drahé a hodiny klavíru anebo kreslení zde vyjdou podstatně levněji než v jinačí soukromé škole či dokonce u speciálního soukromého učitele, takže se základní uměleckou školou rozhodně ušetříte. Navíc vy sami můžete využít volného času nestráveného hlídáním dítěte a věnovat se sami sobě. Můžete si třeba skočit do výživového poradenství v Praze, či navštívit kurzy čínské dieletiky anebo si vyzvednou speciální přípravky na akné. Záleží už čistě jen na vás, jak se získaným volným časem naložíte.

Dalším důkazem, že byla základní umělecká škola vhodnou volbou pro vaše dítě, zjistíte, až vám za to samo jednoho dne rádo poděkuje. Studenti ZUŠ velice často bývají přijati na střední školy s uměleckou profilací, díky čemuž mohou svou zálibu a talent rozvíjet i dál. Ti schopnější dokonce mají tu možnost ve svém koníčku pokračovat i na vysokých školách či na konzervatořích a mají velkou šanci to někam v životě dotáhnout.

Neváhejte proto v dětech podněcovat talent a chuť něco dělat. Nejlepší dítě je přece šťastné dítě.

Tradiční čínská medicína v Praze: www.cinsky-lekar.cz